Tu i jo i tots els animals del bosc (2011)
13 capítols de 8 minuts

coproducció amb XTVL (Xarxa de Televisions Locals de Catalunya)

Georgina Amat - noia
Xavier Pàmies - noi
Xavier Valls - noi estrany

Lluís de Sola - realització i edició
Joan Álvarez - ajudant
Jordi Valls - so directe

bloc del programa